Naša Tokajská výberová esencia ročník 2000 znovu bodovala. Tento krát si priniesla striebornú medailu zo súťaže Great American International Wine Competition. Je to nová súťaž, ktorej sa zúčastnili hodnotitelia z 9 krajín. Hodnotili celkovo 1 000 vzoriek vína z 19 krajín. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou aj tejto súťaže :)