Akostné víno – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 16 °NM (normalizovaného muštomeru)

Barrique [franc.] – drevený sud s objemom 225 litrov, v ktorom môže víno určitý čas kvasiť alebo vyzrievať. Na výrobu barikového sudu sa používa dubové drevo. Vo všeobecnosti rozdeľujeme barikové sudy na európske a americké. Drevo na americký sud sa píli a suší v peci. Európske dubové drevo sa štiepi a suší prirodzeným spôsobom na slnku.

Bentonit – rozsievková zemina so značnými adsorpčnými vlastnosťami, ktorá sa používa v procese výroby vína na viazanie termolabilných bielkovín a na podporu čírenia vín; podporuje sedimentáciu kalov

Bobuľový výber – vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM (normalizovaného muštomeru) a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu

Botrytis cinerea [lat.] – vláknitá huba, ktorá v ušľachtilej podobe metabolizuje na povrchu dozrievajúcich bobúľ a ovplyvňuje kvalitu hroznového muštu najmä tokajských odrôd

Burčiak – teplý mušt v búrlivej fáze kvasenia, ktorý obsahuje 4 – 6 % obj. etanolu a má žltkasté sfarbenie. Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 15. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu hrozna, z ktorého je vyrobený. Počas kvasenia burčiaka možno kvasenie zastaviť a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi.

Certifikácia vína – zahŕňa kontrolu údajov vo vinohradníckom regióne, chemickú analýzu vína, senzorické hodnotenie vína a overenie dodržiavania špecifikácie hroznového vína podľa osobitného predpisu. Na Slovensku budú podľa nového zákona certifikácii podliehať všetky vína s chráneným označením pôvodu, vína s chráneným zemepisným označením a tokajské vína. Certifikáciu vín s chráneným zemepisným označením pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný orgán alebo organizácie autorizované ministerstvom. Tie musia svoju spôsobilosť preukázať osvedčením o akreditácii

Cibébový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom ušľachtilej plesne Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 °NM (normalizovaného muštomeru) a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu

Cibéby [arab.] – zoschnuté bobule hrozna najčastejšie napadnuté ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea, ktoré obsahujú 40 – 60 % cukru

Cladosporium cellare – čierna pivničná pleseň, ktorá žije z výparov vína a alkoholu. Žije tak v krásnej symbióze s tokajským vínom

Cukornatosť – koncentrácia cukrov v hroznovom alebo ovocnom mušte. Zisťuje sa muštomermi, na Slovensku sa najčastejšie cukornatosť vyjadruje v stupňoch Normalizovaného muštomera (°NM). Hodnota jeho stupnice udáva, koľko kg cukru je v 100 l muštu

Cuvée [franc.] – zmes základného vína s tirážnym likérom, pripravená na druhotné kvasenie; označenie šumivého vína

Gönczky sud – dubový alebo agátový sud s objemom 136 litrov, ktorý sa používa pri výrobe tokajského vína

Hrozienkový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej 28 °NM (normalizovaného muštomeru) a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu

Kabinet – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM (normalizovaného muštomeru) a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu

Ľadové víno – vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote −7 °C a nižšej a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM (normalizovaného muštomeru) a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6% objemu

Mušt – čerstvo vylisovaná hroznová alebo ovocná šťava

Neskorý zber – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM (normalizovaného muštomeru) a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu

Normalizovaný Muštomer – merací prístroj ktorý sa používa na zistenie obsahu cukru v mušte. Udáva, koľko kilogramov cukru sa nachádza v sto litroch muštu

Oxidatívna metóda – dlhodobé dozrievanie tokajského vína v sudoch v tufových pivniciach pri stabilnej teplote 9 – 10 stupňov za prístupu vzduchu. Prítomnosť kyslíka v priebehu spracovania hrozna i vína je príčinou tvorby tzv. chlebovinkovej chute, typickej pre vína tohto typu.

Putňa – drevená nádoba používaná na zber hrozna (22 – 25 kg)

Reduktívna metóda – víno vyrobené technológiou, ktorá minimalizuje pôsobenie vzduchu

Samotok – mušt, ktorý sa samovoľne uvoľnil z pomletých bobúľ. Samotok obsahuje najväčší podiel cukrov a najmenej trieslovín

Sedimentácia – usadzovanie pevných častíc (kvasničných kalov) v kvapaline (víne)

Slamové víno – vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach najmenej tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM (normalizovaného muštomeru) a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6% objemu

Štátne kontrolné číslo – skratka ŠKČ – sa prideľuje slovenským vínam na základe výsledkov certifikácie – pozri certifikácia

Tokajské odrody – vo Vinohradníckej oblasti Tokaj je povolené pestovať len odrody podľa aktuálnej Listiny registrovaných odrôd. V súčasnosti sú to odrody Furmint, Lipovina a Muškát žltý.

Tokajská esencia – sa vyrába pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Tokajská výberová esencia – sa získava alkoholovým kvasením cibéb z kvalifikovaných honov. Pri zbere sa vyberajú zvlášť bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú mušom pochádzajúcim z definovaného vinóhradu alebo tokajským vínom totožného ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu. Dozrieva najmenej tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Tokajské samorodné suché – vyrába sa v ročníkoch, keď nie sú priaznivé podmienky pre tvorbu cibéb /keď je ich v strapcoch málo/. Cibéby sa zo strapcov nevyberajú, spracúvajú sa s ostatným hroznom, nakvášajú sa 10–20 hodín, potom sa lisuje. Do obehu – predaja ho možno uvádzať po dvoch rokoch vyzrievania, z toho 1 rok v sude.Obsah zvyškového cukru najviac 10 g/l

Tokajské samorodné sladké – vyrába sa z hrozna , keď sú priaznivejšie podmienky pre tvorbu cibéb, keď je ich v strapcoch väčší pomer. Taktiež sa nevyberajú a nakvášajú sa spolu s hroznom, potom lisovanie. Do obehu môže ísť až po dvoch rokoch vyzrievania, z toho 1 rok v drevených súdkoch. Obsah zvyškového cukru min. 10 g/l

Tokajský výber 3 putňový – sa vyrába zaliatím cibéb mladým tokajským samorodným suchým vínom / tri putne na 136 l vína/. Po macerácii /cca 24 hod/ sa lisuje. Po vykvasení sa naskladní do malých súdkov. Do predaja môže ísť až po 3 rokoch zretia, z toho min. 2 roky v drevených súdkoch v klasickej tufovej pivnici. Obsah zvyškového cukru min. 60g/l

Tokajský výber 4 putňový – ako trojputňové víno, len sa pridajú 4 putne cibéb, zasa ale na 136 L samorodného vína. Obsah zvyškového cukru min. 90g/l

Tokajský výber 5 putňový – detto, ale pridá sa 5 putní cibéb na 136 L vína. Obsah zvyškového cukru min. 120g/l

Tokajský výber 6 putňový – rarita tokajskej oblasti, najvyšší počet putní, t.j. 6 putní = 150 kg cibéb na 136 L vína. Obsah zvyškového cukru min. 150g/l

Vínny kameň – kryštáliky hydrogenvínanu draselného, ktoré sa vytvárajú v mladých vínach po dokvasení alebo v priebehu zrenia vína; rozpustnosť vínneho kameňa ovplyvňuje teplota vína, pH a obsah etanolu

Víno bez zemepisného označenia – nové označovanie pôvodnej kategórie stolového vína na Slovensku (kategória stolové víno ostáva v platnosti do 1. septembra 2009); pri jeho výrobe musia byť dodržané požiadavky stanovené v nariadeniach Rady o spoločnej organizácii trhu s vínom č.479/2008.

Víno s chráneným označením pôvodu – skratka CHOP – vyrába sa výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách na území Slovenska a hrozno patrí k odrodám registrovaným v Listine povolených odrôd. Zber hrozna, výroba vína a jeho fľašovanie sa uskutočnili v tej istej alebo v bezprostredne susediacej zemepisnej jednotke (vinohradníckej oblasti) na území Slovenskej republiky. Hrozno, z ktorého bolo vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16 °NM, pričom najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg hrozna. Spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu a bola mu priznaná ochrana označenia pôvodu. Musí spĺňať všetky podmienky špecifikácie, ktoré boli pre neho vypracované. Pri označovaní tohto produktu sa uvádza názov väčšej alebo menšej zemepisnej jednotky, z ktorej víno pochádza. Názov tejto jednotky sa môže uviesť ako prídavné meno pred výrazom víno. Na etiketách vína s chráneným označením pôvodu sa môžu po splnení stanovených podmienok uvádzať aj tradičné označenia, na ktoré sú domáci spotrebitelia zvyknutí a tieto označenia sú rozhodujúcimi ukazovateľmi kvality vína: regionálne víno, akostné víno, akostné víno s prívlastkom (kabinet, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, ľadové víno, slamové víno, pestovateľský sekt a sekt V.O.)

Víno s chráneným zemepisným označením – vyrába sa výlučne na vinohradníckych plochách registrovaných na území Slovenskej republiky, pričom odrody hrozna na jeho výrobu sú registrované v Listine registrovaných odrôd. Zber hrozna, výroba vína, ako aj jeho fľašovanie sa uskutoční v Slovenskom vinohradníckom regióne. Hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 13 °NM a najvyšší hektárový výnos neprekročil 20 000 kg hrozna. V označení vína sa uvádza názov regiónu (Slovenský vinohradnícky región), ale nesmie sa ďalej uvádzať označenie menšej zemepisnej jednotky (vinohradnícka oblasť a pod.), možno ho uvádzať aj ako prídavné meno pred výrazom víno, tiež na jeho označenie možno použiť názov regionálne víno.

Výber z hrozna – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM (normalizovaného muštomeru), ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu

Výrobná dávka – presne deklarované množstvo vína, ktoré bolo vyrobené za rovnakých podmienok, má rovnaké chemické zloženie, rovnaké senzorické vlastnosti a je spravidla uskladnené v jednej nádobe. Na etiketách sa označuje veľkým písmenom „L“ a konkrétnym číslom

Rezervácia ubytovania
Doprava od 100 € ZDARMA