2020

 • TEXAS INTERNATIONAL WINE, medzinárodná súťaž, na ktorej sme získali VEĽKÚ ZLATÚ MEDAILU. Vína Muškát žltý, cibébový výber, Saturnia, r.2018 a Lipovina, hrozienkový výber, Saturnia, r.2018 získali zlatú medailu.
 • Vo svetovej súťaži vín VINALIES INTERNATIONAL PARIS vo Francúzku, sme dosiahli vynikajúci úspech ZLATOU MEDAILOU za víno Tokaj cuvée, ľadové víno, Mystéria 2018.
 • V nominačnej súťaži Biel Vinalia vo Veľkom Bieli sme získali 2 zlaté medaile za tieto vína- Tokaj cuvée, ľadové víno, Mystéria 2018 a Muškát žltý, slamové víno, Saturnia 2015.
 • Vo svetovej súťaži BACCHUS MADRID získali 2 zlaté medaile tieto vína- Furmint, hrozienkový výber, Saturnia 2018 a Tokaj cuvée, ľadové, Mysteria 2018.
 • 1. kolo medzinárodnej súťaže Prague Wine Trophy. Muškát žltý 30th Special Collection cibébový výber r. 2018 získal ŠAMPIÓNA.
 • ZLATÝ POHÁR ČESKO SLOVENSKA získal VEĽKÚ ZLATÚ MEDAILU Furmint, hrozienkový výber, Saturnia, r. 2018. Tokajský výber 6 putňový, r.2003 získal zlatú medailu.
 • V medzinárodnej súťaži MICHELANGELO AWARDS sme získali špeciálne ocenenie za víno Tokaj cuvée, ľadové, Mystéria, r. 2018.
 • V 4.kole medzinárodnej súťaže Prague Wine Trophy sme získali tri VEĽKÉ ZLATÉ MEDAILE za tieto vína: Tokaj cuvée, ľadové, Mystéria, r. 2018, Furmint, hrozienkový výber, Saturnia, r. 2018 a Lipovina, hrozienkový výber, Saturnia, r. 2018.
89087870_2723494784385500_7080890543990898688_o
88970304_2718899408178371_6461486428034433024_o

2019

 • VINALIES PARIS Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste). Tokajský výber 6 putňový 2003 získal zlatú medailu
 • výnimočná medzinárodná súťaž LES CITADELLES du Vin Bordeaux, ktorá je členom VINOFED (Federácia veľkých svetových sútaží vína a destilátov) a ktorá sa koná pod patronátom OIV. Náš Tokajský výber 4 putňový 2003 získal zlatú medailu
 • Zo šiestich vín šesť medaili- FINGER LAKES – Podľa asociácie novinárov združujúcich sa po celom svete, ktorí píšu o víne, je vinárska súťaž Finger Lakes International Wine Competition v USA, druhá najprestížnejšia svetová súťaž. Z našich šiestich prihlásených vín bolo

  ocenených všetkých šesť. Najúspešnejším vínom sa stalo Tokajské samorodné sladké ročníka 2008, ktoré získalo veľkú zlatú medailu. 2 zlaté medaile získali vína Muškát žltý bobuľový výber Saturnia 2017 a Lipovina bobuľový výber Saturnia 2016.

 • GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION NEW YORK Zlatú medailu sme získali za Tokajské samorodné suché 2008.
 • ŠAMPIÓN NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V MAĎARSKU, VINAGORA BUDAPEŠŤ

  K naším najnovším významným úspechom patrí ocenenie vína Muškát žltý bobuľový Saturnia 2017 titulom Šampión na medzinárodnej súťaži v Maďarsku, Vinagora Budapešť.

 • GRAND PRIX VINEX medzinárodná súťaž a je zaradená do zoznamu nominačných súťaží pre súťaž Vinárstvo roka 2019. Získali sme veľkú zlatú medailu za Tokajský výber 4 putňový 2003 a zlatú medailu za Lipovinu bobuľovú Saturniu 2016
 • NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.kolo je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky.

  Na nominačných výstavách uvedených v tomto štatúte. Titul ŠAMPIÓN KATEGÓRIE získal Muškát žltý, Saturnia, bobuľový výber, polosladké, v kategórii biele skoré aromatické odrody

 • GALICIJA VITIS medzinárodná súťaž, ktorá sa konala v ZAKOPANOM v Poľsku. Je najväčšou vinárskou súťažou v Poľsku, organizovanou podľa medzinárodných noriem pre vinárske súťaže. Boli sme ocenení 3 zlatými medailami za tieto vína: Muškát žltý, bobuľový výber,

  Saturnia 2017, Hankove, VzH, Special Collection 2017 a Tokajský výber 4 putňový 2003

 • ZLATÝ POHÁR ČESKO SLOVENSKA získala zlatú medailu Lipovina, bobuľová, Saturnia 2016
 • MICHELANGELO AWARDS medzinárodná súťaž konaná v juhoafrickom Kapskom Meste. V tejto súťaži sme získali Veľkú zlatú medailu – Furmint, VzH, Special Collection 2017
 • VINOFORUM Zakopane, Poľsko -prestížna medzinárodná súťaž, ktorá každoročne je organizovaná v inej krajine. Furmint, hrozienkový, Saturnia 2018 získal zlatú medailu
 • NÁRODNÝ SALÓN VÍN 2.KOLO SR je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky. Vína, ktoré sa umiestnili medzi 100 najlepšími vínami národného salónu vín, vybrané renomovanými degustátormi.

  Medzi nimi nájdete aj dvoch ŠAMPIÓNOV. Tokajská výberová esencia 2000 a Furmint, VzH, Special Collection 2017

 • SAN FRANCISKO INTERNATIONAL WINE COMPETITION je najväčšia a najuznávanejšia súťaž v Spojených štátoch. Naša Lipovina, výber z hrozna, Special Collection 2017 sa zaradila medzi najlepšie biele vína. Získala VEĽKÚ ZLATU MEDAILU.
 • 4. kolo medzinárodnej súťaže Prague Wine Trophy. Tokaj cuvée, ľadové, Mysteria 2018 získal zlatú medailu. Potešila nás aj Veľká zlatá medaila za Tokajský výber 4 putňový 2003.
 • Na MAJSTROVSTVÁCH SR 1.miesto získal Muškát žltý, slamové víno, Saturnia, r.2015. Na 3.mieste sa zúčastnil Furmint, hrozienkový výber, Saturnia, r.2018.

2018

 • Doposiaľ najväčší úspech v histórii firmy Ostrožovič – ŠAMPIÓN v kategórii prírodne sladkých vín na svetovej súťaži VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste) za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2000. Jediný ŠAMPIÓN pre Slovensko.
 • BLACK SEAREGION WINES & SPIRITS CONTEST Kišinev, Moldavsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1992 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme 3 zlaté medaile za Tokajský výber 5 putňový 2003, Tokaj cuvée slamové 2016 a Víno Kráľovnej Alžbety Special Collection 2016
 • BACCHUS WINE INTERNATIONAL COMPETITION – Španielsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2002, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na siedmom mieste) – získali sme VEĽKÚ ZLATÚ medailu za Lipovina Saturnia, cibébový výber 2016
 • Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) z 2800 vzoriek vín sme získali Veľkú zlatú medailu za Muškát žltý bobuľový výber 2016, zlatú medailu za Tokaj cuvée slamové 2016 a bronzovú medailu za Víno Kráľovnej Alžbety neskorý zber Special Collection 2016.
 • LES GRANDS CONCOURS DU MONDE STRASBOURG – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž pod záštitou organizácie O.I.V. a VINOFED) – Tokaj cuvée slamové 2016 sa stalo najlepšie ohodnoteným vínom v svojej kategórii a náš Tokajský výber 6 putňový 2003 získal zlatú medailu
 • VINAGORA INTERNATIONAL WINE COMPETITION, Maďarsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1999 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme zlatú medailu za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2000
 • Víno SAV (Slovenskej akadémie vied, tento zaujímavý projekt vznikol v roku 2016 podľa vzoru Maďarskej akadémie vied. Vína z domácej produkcie budú hodnotiť výlučne akademici – členovia Učenej spoločnosti SAV (UčS SAV), všetci milovníci vína) – získali sme Veľkú zlatú medailu za Lipovinu Saturnia cibébovú 2016
 • MICHELANGELO AWARDS medzinárodná súťaž konaná v juhoafrickom Kapskom Meste získalo ocenenie zlatej medaili Víno kráľovnej Alžbety Special Collection 2016.
 • NÁRODNÝ SALÓN VÍN 2.KOLO SR je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky. Organizuje sa ako finále súťažných degustácií vín uskutočnených v Slovenskej republike v roku 2018 na nominačných

  výstavách uvedených v tomto štatúte. Naša Lipovina, bobuľová Saturnia 2016 získala ŠAMPIÓNA.

 • ** KOŠICKÉ SLÁVNOSTI** – Cieľom tejto súťaže je porovnanie kvality hroznových vín od domácich a zahraničných vinárov a distributérov vína, ktoré sú aktuálne dostupné na domácom trhu s vínom.** ŠAMPIÓNA** tejto súťaže získalo víno Tokaj cuvée slamové 2016.

  Víno Hankove Special Collection 2017 získalo zlatú medailu

 • PREMIOS ZARCILLO medzinárodná najvýznamnejšia vinárska súťaž v Španielsku. Tokaj cuvée slamové 2016 získalo veľkú zlatú medailu.
 • SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION, najväčšia a najuznávanejšia súťaž v Spojených štátoch. Naša Tokajská výberova esencia 2000 získala zlatú medailu.
 • na medzinárodnej súťaži TERRAVINO v IZRAELI sme získali Víťaza kategorie- Lipovina cibébová Saturnia 2016 a veľkú zlatú medailu za víno Tokaj cuvée slamové 2016
 • na MAJSTROVSTVÁCH SR získala 1.miesto Lipovina bobuľová Saturnia 2016 a 2.miesto získal Muškát žltý bobuľový Saturnia 2016
 • ŠAMPIÓNA VÝSTAVY VINUM LAUGARICIO, 14.festival vína, vody a destilátov v Trenčíne získal Muškát žltý Special Collection 2017
 • TEXAS INTERNATIONAL WINE, ďalšia medzinárodná súťaž, na ktorej sme získali zlatú medailu za víno Tokaj cuvée slamové 2016 tokajskú výberovú esenciu 2000.

2017

 • VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste) – Tokajská výberová esencia ročníka 2000 patrí medzi 1000 NAJ SVETA
 • dokončenie modernej výrobnej haly
 • Michelangelo Wine Awards – Južná Afrika – VEĽKÁ zlatá medaila za Furmint Saturnia, cibébový výber ročník 2013

2016

 • VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste)–získali sme zlatú medailu za Tokajskú výberovú esenciu 2002
 • Michelangelo Wine Awards – Južná Afrika, Stellenboschi (najväčšia medzinárodná vinárska súťaž v Afrike, založená v roku 1996 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E) – náš prvý úspech na danej súťaži – zlatá medaila za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2000 a strieborná medaila pre Muškát žltý Saturnia slamové víno ročník 2015
 • MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS CHALLENGE Terravino MIWSC, Ashod, Izrael (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2005, pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na štvrtom mieste) – Tokajský výber 6 putňový r. 2003 – BEST of SLOVAKIA
 • BACCHUS WINE INTERNATIONAL COMPETITION – Španielsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2002, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na siedmom mieste)Španielsko – 80 členná jury, zložená z renomovaných vinárskych odborníkov z celého sveta hodnotila viac ako 1850 vzoriek z 21 krajín sveta. Náš Furmint, cibébový výber ročníka 2013 získal ocenenie najvyššie, VEĽKÚ ZLATÚ MEDAILU – GRAN BACCHUS DE ORO
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2016 to boli 2 vína z našej produkcie (Hankove 2014 a Muškát žltý, bobuľový výber ročník 2012 – stal sa víťazom v kategórii prírodne sladkých vín)
 • Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) – získali sme zlatú medailu za Tokajskú výberovú esenciu 2002 a striebornú medailu za Furmint „25 th“ cibébový výber 2013

2015

 • Oslavujeme 25. výročie založenia firmy – Jubilejné víno Furmint cibébový výber 25th, ktorý získal 8 zlatých a 6 strieborné medaile na významných slovenských a svetových výstavách
 • MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS CHALLENGE Terravino MIWSC, Ashod, Izrael (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2005, pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na štvrtom mieste) – Muškát žltý hrozienkový výber Saturnia r.2013 – víťaz kategórie, 2. najlepšie hodnotené víno na celej súťaži a BEST of SLOVAKIA
 • SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS Canada (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na piatom mieste) – náš prvý úspech na tejto súťaži – zlatá medaila za Tokajský výber 6 putňový ročník 2003
 • BACCHUS WINE INTERNATIONAL COMPETITION – Španielsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2002, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na siedmom mieste)- 2 zlaté medaile z 1 650 vzoriek vín z 18 krajín sveta za Furmint „25th“,cibébový výber a Tokajský výber 5 putňový, ročník 2002
 • VINAGORA INTERNATIONAL WINE COMPETITION, Maďarsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1999 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – Súťaže sa zúčastnilo 549 vzoriek vína z 18 krajín sveta. Ako jediní zo Slovenska sme získali ocenenie za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2002 a to zlatú medailu
 • Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) – získali sme 2 strieborné medaile za Muškát žltý, hrozienkový výber 2013, Tokajský výber 5 putňový 2002 a bronzovú medailu za Tokajský výber 4 putňový 2004

1990

 • Najvýznamnejší rok – narodenie syna Jakuba a vznik rodinnej firmy (pod rodičovským domom v Slovenskom Novom Meste)
Rezervácia ubytovania
Doprava od 100 € ZDARMA