2019

 • nominačná súťaž do NSV SR VÍNO BUDMERICE získalo zlatú medailu Devín Solaris 2018. Získali sme 3 strieborne medaile za víno Lipovina bobuľová Saturnia 2016, Tokajský výber 4 putňový a Tokajský výber 3 putňový 2003
 • Des GRANDS VINS BLANCS du MONDE medzinárodná súťaž v Štrasburgu sme získali zlatú medailu za Tokajskú výberovú esenciu 2000
 • VINALIES PARIS Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste). Tokajský výber 6 putňový 2003 získal zlatú medailu
 • výnimočná medzinárodná súťaž LES CITADELLES du Vin Bordeaux, ktorá je členom VINOFED (Federácia veľkých svetových sútaží vína a destilátov) a ktorá sa koná pod patronátom OIV. Náš Tokajský výber 4 putňový 2003 získal zlatú medailu
 • XVII.BACCHUS MADRID je súťaž, na ktorej hodnotia nielen enológovia, ale aj prestížni someliéri, vinárski novinári, obchodníci s vínom a desiatka držiteľov titulu Master of Wine. Ocenenie striebornej medaile získal Muškát žltý bobuľový Saturnia 2017
 • BIEL VINALIA vo Veľkom Bieli. Táto medzinárodná súťaž je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre Národný salón vín Slovenskej Republiky 2019. Získali sme 2 zlaté medaile za víno Hankove Special Collection 2017 a Tokajský výber 6 putňový

  2003

 • KUBA – V dňoch 18. – 22. februára 2019 sa v Havane uskutočnilo jedinečné podujatie svetového významu – „XXI. Festival de los Habanos 2019“ – svetová prehliadka špičkových kubánskych cigár pre ich milovníkov, znalcov a zberateľov artefaktov, spojených s cigarami, cigárkami a

  tabakovým priemyslom vo všeobecnosti.

 • Zo šiestich vín šesť medaili- FINGER LAKES – Podľa asociácie novinárov združujúcich sa po celom svete, ktorí píšu o víne, je vinárska súťaž Finger Lakes International Wine Competition v USA, druhá najprestížnejšia svetová súťaž. Z našich šiestich prihlásených vín bolo

  ocenených všetkých šesť. Najúspešnejším vínom sa stalo Tokajské samorodné sladké ročníka 2008, ktoré získalo veľkú zlatú medailu. 2 zlaté medaile získali vína Muškát žltý bobuľový výber Saturnia 2017 a Lipovina bobuľový výber Saturnia 2016. Striebornú medailu má

  víno Tokajské samorodné suché 2008. Máme tiež 2 brondzové medaile za Muškát žltý, VzH, Special Collection 2018 a Tokajský výber 4 putňový 2003

 • GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION NEW YORK – Táto súťaž má opäť charitatívný rámec, nadácia Raise the Glass a InterVol pomáhajú predovšetkým nákupom repasovanej lekárskej techniky a jej distribúcií do rôznych oblastí sveta postihnutých

  prírodnými či humanitárnymi katastrofami. Zlatú medailu sme získali za Tokajské samorodné suché 2008. Tokajské samorodné sladké 2008 má striebornú medailu. 2 vína získali brondzovú medailu- Lipovina, bobuľový výber, Saturnia 2016 a Tokajský výber 4 putňový 2003

 • 19.ročník Výstavy vín ŠENKVICE 2019, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen združenia Malokarpatská vínna cesta. Tátp výstava je zaradená do zozna nominačných výstav hroznových vín pre Národný salón vín Slovenskej republiky

  2019. Máme 2 zlaté medaile za Muškát žltý, slamové, Saturnia 2015 a Tokajská výberová esencia 2000. Brondzovú medailu získali vína Furmint, neskorý zber, Solaris 2017 a Lipovina, neskorý zber, Solaris 2017

 • ŠAMPIÓN NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V MAĎARSKU, VINAGORA BUDAPEŠŤ

  K naším najnovším významným úspechom patrí ocenenie vína Muškát žltý bobuľový Saturnia 2017 titulom Šampión na medzinárodnej súťaži v Maďarsku, Vinagora Budapešť. Patrí k prestížnym súťažiam pod prísnym dohľadom OIV, ktorá sa usporiadala po 20. krát.

  Striebornú medailu získala Lipovina cibébová Saturnia 2016. Preto máme veľkú radosť z týchto umiestnení.

 • VÍNNE TRHY PEZINOK (nominačná súťaž do NSV SR) sme získali 3 zlaté medaile Víno kráľovnej Alžbety 2017, Lipovina, cibébová, Saturnia 2016 a Muškát žltý, bobuľový, Saturnia 2017. Furmint, VzH, Special Collection získal striebornú medailu
 • AGROVÍNO NITRA (nominačná súťaž do NSV SR), táto súťaž je venovaná váhradne slovenským vínam. V tejto súťaži sme ŠAMPIÓNA VÝSTAVY za víno Tokaj cuvée slamové, Saturnia 2016. Víťazom kategórie sa stal Muškát žltý, bobuľový výber, Saturnia 2017
 • TOKAJ vo Viničkách- je XXI.ročník medzinárodnej súťaže vín pod záštitou predsedu KSK zameraná na európske vína so širším priestorom pre prírodne suché a sladké vína a tokajské vína. Zároveň je jednou z nominačných súťaží pre Národný salón vín Slovenskej

  republiky 2019. Získali sme 3 zlaté medaile za vína Furmint, VzH, Special Collection 2017, Muškát žltý, VzH, Special Collection 2018 a Lipovina cibébová, Saturnia 2016. Víno Lipovina, VzH, Special Collection 2017 má ocenenie striebornej medaile

 • VÍNO BOJNICE 2019 je už 19.ročník nominačnej súťaže na Národný salón vín SR s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila v Bojniciach. Získali sme zlatú medailu za víno Lipovina, cibébový výber, Saturnia 2016. 2 strieborne medaile Furmint, VzH, Special

  Collection 2017 a Muškát žltý, VzH, Special Collection 2018. Brondzovú medailu získala Lipovina, VzH, Special Collection 2017

 • VINFEST VINICA v tejto nominačnej súťaži pre Národný salón vín SR sme získali zlaté medaile za tieto vína Muškát žltý, neskorý zber, Solaris 2018 a Muškát žltý, VzH, Special Collection 2018. Ocenenie striebornej medaile má Furmint, neskorý zber, Solaris 2017
 • GRAND PRIX VINEX medzinárodná súťaž a je zaradená do zoznamu nominačných súťaží pre súťaž Vinárstvo roka 2019. Získali sme veľkú zlatú medailu za Tokajský výber 4 putňový 2003 a zlatú medailu za Lipovinu bobuľovú Saturniu 2016
 • XVII. ročník Víno Tirnavia IWC sa teší priazni vinárov a v ankete ju označili ako najlepšiu a najprestížnejšiu slovenskú súťaž. Muškát žltý, bobuľový výber, Saturnia 2017 získal zlatú medailu. Striebornú medailu má Hankove, VzH, Special Collection 2017
 • NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.kolo je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky. Organizuje sa ako finále súťažných degustácií vín uskutočnených v Slovenskej republike v roku 2019

  na nominačných výstavách uvedených v tomto štatúte. Titul ŠAMPIÓN KATEGÓRIE získal Muškát žltý, Saturnia, bobuľový výber, polosladké, v kategórii biele skoré aromatické odrody

 • medzinárodná súťaž DANUBE WINE CHALLENGE v Komárne. Hlavným cieľom tejto súťaže bolo sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká riek Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.

  Striebornú medailu získala Tokajská výberová esencia 2000

 • GALICIJA VITIS medzinárodná súťaž, ktorá sa konala v ZAKOPANOM v Poľsku. Je najväčšou vinárskou súťažou v Poľsku, organizovanou podľa medzinárodných noriem pre vinárske súťaže. Boli sme ocenení 3 zlatými medailami za tieto vína: Muškát žltý, bobuľový výber,

  Saturnia 2017, Hankove, VzH, Special Collection 2017 a Tokajský výber 4 putňový 2003

 • na III. ročníku medzinárodného festivalu GORAL WINE International v Čadci sme získali 2 zlaté medaile Lipovina, bobuľový výber, Saturnia 2016 a Muškát žltý, bobuľový výber, Saturnia 2017
 • ZLATÝ POHÁR ČESKO SLOVENSKA získala zlatú medailu Lipovina, bobuľová, Saturnia 2016
 • KOŠT SV. FLORIANA v BRNE sme získali zlatú medailu za Lipovinu bobuľovú Saturnia 2016
 • MUVÍNA – 24. ročník nominačnej súťaže pre Národný salón vín. V tejto súťaži sme získali ocenenia zlatou medailou za tieto vína Tokaj cuvée, slamové Saturnia 2016, Furmint, výber z hrozna SC 2017 a Lipovina, výber z hrozna SC 2017.
 • VÍNO ŠÍRAVA – Víno kráľovnej Alžbety, výber z hrozna, Special Collection 2017 a Lipovina, bobuľová Saturnia 2016 získali zlatú medailu.

2018

 • Doposiaľ najväčší úspech v histórii firmy Ostrožovič – ŠAMPIÓN v kategórii prírodne sladkých vín na svetovej súťaži VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste) za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2000. Jediný ŠAMPIÓN pre Slovensko.
 • BLACK SEAREGION WINES & SPIRITS CONTEST Kišinev, Moldavsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1992 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme 3 zlaté medaile za Tokajský výber 5 putňový 2003, Tokaj cuvée slamové 2016 a Víno Kráľovnej Alžbety Special Collection 2016
 • BACCHUS WINE INTERNATIONAL COMPETITION – Španielsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2002, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na siedmom mieste) – získali sme VEĽKÚ ZLATÚ medailu za Lipovina Saturnia, cibébový výber 2016
 • Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) z 2800 vzoriek vín sme získali Veľkú zlatú medailu za Muškát žltý bobuľový výber 2016, zlatú medailu za Tokaj cuvée slamové 2016 a bronzovú medailu za Víno Kráľovnej Alžbety neskorý zber Special Collection 2016.
 • 31.5.2018 sme sa zúčastnili China Smart Expo v Budapešti
 • LES GRANDS CONCOURS DU MONDE STRASBOURG – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž pod záštitou organizácie O.I.V. a VINOFED) – Tokaj cuvée slamové 2016 sa stalo najlepšie ohodnoteným vínom v svojej kategórii a náš Tokajský výber 6 putňový 2003 získal zlatú medailu
 • VINO LJUBLJANA, Slovinsko (NAJSTARŠIA medzinárodná vinárska súťaž na svete, založená v roku 1958 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme 3 zlaté medaile za Tokajský výber 3 putňový 2003, Lipovina cibébový výber 2016 a Muškát žltý bobuľový 2016
 • Citadelles du Vin Bordeaux – Francúzsko – v dňoch 19. – 21. mája 2018 sa v mestečku Bourg (približne 50 km od mesta Bordeaux) vo Francúzsku uskutočnila medzinárodná súťaž vín pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Na danej súťaži sme sa zúčastnili po prvý krát s dvoma striebornými medailami za Tokaj cuvée slamové 2016 a Tokajský výber 6 putňový 2003
 • GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE (nová svetová vinárska súťaž, ktorá vznikla v roku 2017) – získali sme na nej 3 strieborné medaile za Lipovinu cibébovú 2016, Tokajský výber 5 putňový 2003 a Tokaj cuvée slamové 2016
 • Monde Selection BRUXELLES (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1961) tento rok sa daná súťaž odohrala v ČÍNE – získali sme 2 strieborné medaile za Tokajskú výberovú esenciu 2000 a Tokaj cuvée slamové 2016
 • 3.7.2018 vedeckí pracovníci z Ústavu geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ralizovali letecké mapovanie v našich vinohradoch s bezpitotnou helikoptérou Scout B1–100 pomocou laserového skenera a hyperspektrálnej kamery zaznamenali trojrozmernú štruktúru viniča a jeho spektrálnu odrazivosť. Svoje vinohorady sme ponúkli pre vykonávanie výskumu v rámci projektu TOKAJGIS, ktorý UPJŠ Košice rieši spoločne s Univerzitou Karola Esterházyho v Egri
 • VINAGORA INTERNATIONAL WINE COMPETITION, Maďarsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1999 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme zlatú medailu za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2000
 • Víno SAV (Slovenskej akadémie vied, tento zaujímavý projekt vznikol v roku 2016 podľa vzoru Maďarskej akadémie vied. Vína z domácej produkcie budú hodnotiť výlučne akademici – členovia Učenej spoločnosti SAV (UčS SAV), všetci milovníci vína) – získali sme Veľkú zlatú medailu za Lipovinu Saturnia cibébovú 2016
 • 21 augusta sme privítali nového člena rodiny – plnoautomatický LIS SKRLJ s kapacitou4 500 li­trov
 • koncom augusta sme na trh uviedli už 4 panenskú úrodu, nami vysadeného hrozna, ročníka 2017 v kolekcii Virginia, a to FURMINT a LIPOVINA
 • ** MICHELANGELO AWARDS** medzinárodná súťaž konaná v juhoafrickom Kapskom Meste získalo ocenenie zlatej medaili Víno kráľovnej Alžbety Special Collection 2016.
 • XXVI. ROČNÍK BORFESZTIVAL , na tejto súťaži sme získali zlaté medaile za tieto vína: Lipovina, bobuľová Saturnia 2016, Furmint, Saturnia 2013, Víno kráľovnej Alžbety 2016
 • NÁRODNÝ SALÓN VÍN 2.KOLO SR je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky. Organizuje sa ako finále súťažných degustácií vín uskutočnených v Slovenskej republike v roku 2018 na nominačných

  výstavách uvedených v tomto štatúte. Naša Lipovina, bobuľová Saturnia 2016 získala ŠAMPIÓNA.

 • ** KOŠICKÉ SLÁVNOSTI** – Cieľom tejto súťaže je porovnanie kvality hroznových vín od domácich a zahraničných vinárov a distributérov vína, ktoré sú aktuálne dostupné na domácom trhu s vínom.** ŠAMPIÓNA** tejto súťaže získalo víno Tokaj cuvée slamové 2016.

  Víno Hankove Special Collection 2017 získalo zlatú medailu

 • PREMIOS ZARCILLO medzinárodná najvýznamnejšia vinárska súťaž v Španielsku. Tokaj cuvée slamové 2016 získalo veľkú zlatú medailu. Tokajský výber 5 putňový 2003 získal striebornu medailu
 • SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION, najväčšia a najuznávanejšia súťaž v Spojených štátoch. Naša Tokajská výberova esencia 2000 získala zlatú medailu. Ocenenie striebornej medaile Získali tieto vína: Tokajský výber 5 putňový 2003 a Tokajský

  výber 6 putňový 2003

 • na medzinárodnej súťaži TERRAVINO v IZRAELI sme získali Víťaza kategorie- Lipovina cibébová Saturnia 2016 a veľkú zlatú medailu za víno Tokaj cuvée slamové 2016
 • na MAJSTROVSTVÁCH SR získala 1.miesto Lipovina bobuľová Saturnia 2016 a 2.miesto získal Muškát žltý bobuľový Saturnia 2016
 • ŠAMPIÓNA VÝSTAVY VINUM LAUGARICIO, 14.festival vína, vody a destilátov v Trenčíne získal Muškát žltý Special Collection 2017
 • TEXAS INTERNATIONAL WINE, ďalšia medzinárodná súťaž, na ktorej sme získali zlatú medailu za víno Tokaj cuvée slamové 2016 tokajskú výberovú esenciu 2000. Strieborné medaile získali Tokajský výber 5 putňový 2003 a Hankove Special Collection 2017

2017

 • Vybudovanie vstupného portálu do našich vinohradov
 • Krst vinohradu Kaschauer – 20.3.2017 – spolu s firmou Kubbo Select sme Košičanom pootvorili bránu do Vinohradníckej oblasti Tokaj a vznikol úžasný projekt KOŠICE – TOKAJ (čítať viac o vzniku tohto vína)
 • Prezentácia v Helsinkách – jediní z Tokaja
 • GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE (nová svetová vinárska súťaž, ktorá vznikla v tomto roku) – získali sme na nej striebornú medailu za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2000
 • VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste) – Tokajská výberová esencia ročníka 2000 patrí medzi 1000 NAJ SVETA
 • dokončenie modernej výrobnej haly
 • Náš prvý úspech na medzinárodnej súťaži BERLINER WEIN TROPHY (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. a U.I.O.E) – získali sme 2 zlaté medaile:Tokajská výberová esencia ročník 2000 a Muškát žltý Saturnia slamové ročník 2015
 • Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) – získali sme bronzovú medailu za Muškát žltý, slamové 2015
 • vzácne návštevy u nás doma: Henrich Krejča (šéf spravodajstva televízie Markíza), Iveta Malachovská (moderátorka), Martin Malachovský (operný spevák), Daniel Ercsey (zakladateľ a šéfredaktor mienkotvorného blogu Wine sofa), Mafia Corner – natáčanie videoklipu v našej firme preklik na videoklip
 • mimoriadne ocenenia na medzinárodnej súťaži MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS CHALLENGE Terravino MIWSC, Ashod, Izrael (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2005, pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na štvrtom mieste) za Tokajskú výberovú esenciu 2000, získala Veľkú zlatú medailu a Tokajský výber 6 putňový 2003 získal ocenenie BEST OF SLOVAKIA
 • VINAGORA INTERNATIONAL WINE COMPETITION, Maďarsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1999 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme striebornú medailu za Muškát žltý, slamové ročník 2015 z 556 vín
 • Najkrajší chotár roka 2017 – získali sme 1. miesto za naše vinohrady
 • boli sme sponzormi najznámejšieho charitatívneho golfového turnaja v Black Storku
 • BLACK SEAREGION WINES & SPIRITS CONTEST Kišinev, Moldavsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1992 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme zlatú medailu za Muškát žltý, slamový 2015
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2017 to boli 2 vína z našej produkcie (Tokajský výber 3 putňový 2003 a Muškát žltý slamové 2015
 • Víno SAV (Slovenskej akadémie vied, tento zaujímavý projekt vznikol v roku 2016 podľa vzoru Maďarskej akadémie vied. Vína z domácej produkcie budú hodnotiť výlučne akademici – členovia Učenej spoločnosti SAV (UčS SAV), všetci milovníci vína) – získali sme Veľkú zlatú medailu za Tokajský výber 5 putňový 2003 a 3 zlaté medaile za Furmint výber z hrozna 2015, Muškát žltý slamové 2015 a Lipovina NATUR výber z hrozna 2015
 • Michelangelo Wine Awards – Južná Afrika – VEĽKÁ zlatá medaila za Furmint Saturnia, cibébový výber ročník 2013
 • Nový videoklip populárnej skupiny natáčaný u nás, u Ostrožoviča (pozrieť si videoklip)
 • na 17. ročníkú súťaže „Najkrajší chotár roka 2017“, sme získali 1. miesto
 • rok 2017 = doposiaľ najúrodnejší ročník na tvorbu CIBÉB
 • Náš prvý úspech na medzinárodnej súťaži TEXAS INTERNATIONAL WINE COMPETITION, USA (vinárska súťaž, podporujúca kemp pre onkologicky choré deti, vznikla v roku 2016) – získali sme ZLATÚ medailu za Furmint cibébový výber ročníka 2013 a STRIEBORNÚ medailu za Muškát žltý slamový výber ročníka 2015
 • Cisterciácká pečeť Velehrad, Česká republika (medzinárodná výstava omšových a KOŠER vín ktorá vznikla v roku 2008 a jej úlohou je podpora výroby týchto vín) – získali sme dve zlaté medaile za Hankove výber z hrozna 2016, Víno Kráľovnej Alžbety, výber z hrozna 2016 a jednu striebornú medailu za Muškát žltý, výber z hrozna 2016
 • Zmena právnej formy firmy: od roku 1990 J & J Ostrožovič – Jaroslav Ostrožovič, živnostník → december 2017 Ostrožovič spol. s r. o.

2016

 • Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska nám udelil titul Vinárska extratrieda – počas 10 rokov patrili naše vína každoročne medzi 100 NAJ v Národnom salóne vín SR
 • VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste)–získali sme zlatú medailu za Tokajskú výberovú esenciu 2002
 • Michelangelo Wine Awards – Južná Afrika, Stellenboschi (najväčšia medzinárodná vinárska súťaž v Afrike, založená v roku 1996 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E) – náš prvý úspech na danej súťaži – zlatá medaila za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2000 a strieborná medaila pre Muškát žltý Saturnia slamové víno ročník 2015
 • MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS CHALLENGE Terravino MIWSC, Ashod, Izrael (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2005, pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na štvrtom mieste) – Tokajský výber 6 putňový r. 2003 – BEST of SLOVAKIA
 • KASCHAUER „Víno na pitie aj milovanie“ – víno pripravené v spolupráci s Kubbo Select – PRVÝ ROČNÍK
 • BACCHUS WINE INTERNATIONAL COMPETITION – Španielsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2002, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na siedmom mieste)Španielsko – 80 členná jury, zložená z renomovaných vinárskych odborníkov z celého sveta hodnotila viac ako 1850 vzoriek z 21 krajín sveta. Náš Furmint, cibébový výber ročníka 2013 získal ocenenie najvyššie, VEĽKÚ ZLATÚ MEDAILU – GRAN BACCHUS DE ORO
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2016 to boli 2 vína z našej produkcie (Hankove 2014 a Muškát žltý, bobuľový výber ročník 2012 – stal sa víťazom v kategórii prírodne sladkých vín)
 • Thessaloniki International Wine Competition – Grécko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2000 pod záštitou organizácie O.I.V) – získali sme zlatú medailu za Furmint „25 th“ cibébový výber 2013
 • VINOFORUM Zakopane, Poľsko (prestížna medzinárodná súťaž, ktorá každoročne je organizovaná v inej krajine. Vznikla v roku 1991) – získali sme 3 zlaté medaile za Muškát žltý slamový Saturnia 2015, Tokajská výberová esencia 2000 a Furmint cibébový Saturnia 2013
 • Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) – získali sme zlatú medailu za Tokajskú výberovú esenciu 2002 a striebornú medailu za Furmint „25 th“ cibébový výber 2013
 • AWC Vienna, Rakúsko – získali sme 5 strieborných medailí za Muškát žltý, výber z hrozna 2015, Lipovina, výber z hrozna 2014, Hankove 2014, Muškát žltý, neskorý zber Solaris 2014 a Tokajské samorodné suché 2008
 • VINO LJUBLJANA, Slovinsko (NAJSTARŠIA medzinárodná vinárska súťaž na svete, založená v roku 1958 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – 5 našich vín bolo ocenených zlatou medailou – Tokajský výber 5 putňový 2002, Tokajský výber 3 putňový 2003, Lipovina, výber z hrozna 2014, Hankove 2014, Víno Kráľovnej Alžbety 2014 a Muškát žltý, výber z hrozna 2015
 • Víno SAV (Slovenskej akadémie vied, tento zaujímavý projekt vznikol v tomto roku podľa vzoru Maďarskej akadémie vied. Vína z domácej produkcie hodnotili výlučne akademici – členovia UčS SAV. Získali sme zlatú medailu za Tokajský výber 5 putňový 2002
 • Cisterciácká pečeť Velehrad, Česká republika (medzinárodná výstava omšových a KOŠER vín ktorá vznikla v roku 2008 a jej úlohou je podpora výroby týchto vín) – získali sme Veľkú zlatú medailu za Furmint cibébový 2012

2015

 • Oslavujeme 25. výročie založenia firmy – Jubilejné víno Furmint cibébový výber 25th, ktorý získal 8 zlatých a 6 strieborné medaile na významných slovenských a svetových výstavách
 • MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS CHALLENGE Terravino MIWSC, Ashod, Izrael (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2005, pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na štvrtom mieste) – Muškát žltý hrozienkový výber Saturnia r.2013 – víťaz kategórie, 2. najlepšie hodnotené víno na celej súťaži a BEST of SLOVAKIA
 • SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS Canada (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na piatom mieste) – náš prvý úspech na tejto súťaži – zlatá medaila za Tokajský výber 6 putňový ročník 2003
 • Prvý úspech na medzinárodnej vinárskej súťaži VINO LJUBLJANA, Slovinsko (NAJSTARŠIA medzinárodná vinárska súťaž na svete, založená v roku 1958 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – uspeli sme 2 zlatými medailami za Muškát žltý výber z hrozna 2013 a Tokajský výber 5 putňový 2002
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2015 to boli 2 vína z našej produkcie (Tokajský výber 6 putňový 2003 a Muškát žltý, hrozienkový výber ročník 2013)
 • Kúpa nového lisu EUROPRES (duálny lis, ktorý je ešte šetrnejší pri lisovaní hrozna)
 • Rozšírili sme Penzión Tokaj o 6 izieb s plne modernou školiacou miestnosťou
 • Štvrtá výsadba vinohradov v histórii našej firmy – hon Makovisko, obec Malá Tŕňa, celkovo 10,2 hektárov
 • CHISINAU WINES & SPIRITS CONTEST (od roku 2017 pod novým názvom BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST) – Kišinev, Moldavsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1992 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme zlatú medailu za Furmint „25 th“ cibébový 2013
 • BACCHUS WINE INTERNATIONAL COMPETITION – Španielsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2002, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na siedmom mieste)- 2 zlaté medaile z 1 650 vzoriek vín z 18 krajín sveta za Furmint „25th“,cibébový výber a Tokajský výber 5 putňový, ročník 2002
 • VINAGORA INTERNATIONAL WINE COMPETITION, Maďarsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1999 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – Súťaže sa zúčastnilo 549 vzoriek vína z 18 krajín sveta. Ako jediní zo Slovenska sme získali ocenenie za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2002 a to zlatú medailu
 • Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) – získali sme 2 strieborné medaile za Muškát žltý, hrozienkový výber 2013, Tokajský výber 5 putňový 2002 a bronzovú medailu za Tokajský výber 4 putňový 2004
 • Thessaloniki International Wine Competition – Grécko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2000 pod záštitou organizácie O.I.V) – získali sme striebornú medailu za Furmint „25 th“ cibébový 2013
 • Monde Selection BRUXELLES, Belgicko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1961) – Tokajský výber 5 putňový 2002 získal striebornú medailu
 • AWC Vienna, Rakúsko – získali sme zlatú medailu za Muškát žltý, výber z hrozna 2013 a 2 strieborné medaile za Devín, neskorý zber, Solaris 2013 a Hankove 2012
 • Muvina Prešov (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1996, pod záštitou organizcie O.I.V.) – získali sme zlatú medailu za Furmint „25 th“ cibébový výber 2013

2014

 • Výroba mydla z hroznového oleja (vyrába osobne pán Ostrožovič)
 • Nové balenie Hroznového oleja v hranatej fľaši s objemom 0,25 l s nálevkou
 • VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste) – získali sme 2 zlaté medaile za Tokaj cuvée slamové 2011 a Muškát žltý slamový 2012
 • Thessaloniki International Wine Competition – Grécko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2000 pod záštitou organizácie O.I.V) – Z 533 súťažných vzoriek vín z celého sveta získala naša TOKAJSKÁ VÝBEROVÁ ESENCIA ročníka 2002 ZLATÚ MEDAILU
 • Prvý ročník SNÚBENIA JEDLA A VÍNA v našej firme so známym a významným slovenským enológom Ing. Vladimírom Hronským a kuchárom Jozefom Hromjákom, ktorý okrem iného pôsobil vo Švajčiarsku, pražskom a košickom Hiltone, zvíťazil v kulinárskej súťaži Danubius Gastro Cup 2012, získal taktiež titul HORECA šéfkuchár
 • CHISINAU WINES & SPIRITS CONTEST (od roku 2017 pod novým názvom BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST) – Kišinev, Moldavsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1992 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – Z celkovo 291 vzoriek náš Muškát žltý slamový ročníka 2012 zabodoval a získal zlatú medailu
 • BACCHUS WINE INTERNATIONAL COMPETITION – Španielsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2002, pod záštitou organizácie O.I.V. a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na siedmom mieste) – Viac než 100 porotcov z celého sveta degustovalo a hodnotilo vyše 1 500 vín a Tokajská výberová esencia ročník 2002 získala ZLATO
 • Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) – z celkovo 3 756 vzoriek vín z 20 krajín sveta si naša firma odniesla dve ZLATÉ medaile za Muškát žltý slamový ročníka 2012, Furmint cibébový výber ročníka 2012, jednu STRIEBORNÚ medailu za Tokajský výber 5 putňový ročníka 2002 a BRONZOVÚ medailu za Tokajskú výberovú esenciu ročníka 2002. Hodnotilo 75 TOP svetových porotcov z 16 krajín sveta
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2014 to boli 2 vína z našej produkcie (Tokajská výberová esencia ročník 2002, ktorá sa stala víťazom v kategórii Tokajských vín a Muškát žltý, bobuľový výber ročník 2012.)
 • AWC Vienna, Rakúsko – získali sme 2 zlaté medaile za Devín, neskorý zber 2012, Muškát žltý bobuľový výber 2012 a striebornú medailu za Furmint cibébový výber 2012, Muškát žltý slamové 2012, Lipovina výber z hrozna 2012 a Tokajská výberová esencia 2002
 • Monde Selection BRUXELLES, Belgicko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1961) – získali sme striebornú medailu za Tokajskú výberovú esenciu 2002
 • VINOFORUM Trenčín (prestížna medzinárodná súťaž, ktorá každoročne je organizovaná v inej krajine. Vznikla v roku 1991) – získali sme 2 zlaté medaile za Furmint „25 th“ cibébový 2013 a Muškát žltý, slamové 2012

2013

 • VINAGORA INTERNATIONAL WINE COMPETITION, Maďarsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1999 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – významný úspech na Maďarskej strane – ŠAMPIÓN za Tokaj cuvée, slamové ročník 2011
 • Výroba Hroznového oleja s levanduľovou esenciou – masážny olej určený na starostlivosť o pleť a pokožku
 • VINANDINO INTERNATIONAL WINE CONTEST, Argentína (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1993 pod záštitou organizácie O.I.V. a U.I.O.E.) – náš prvý úspech na tejto súťaži – strieborná medaila za Tokaj cuvée slamové víno Saturnia ročník 2011
 • Príprava špeciálnej edície vína k oslavám 25 výročia založenia firmy
 • Príprava na výsadbu nových vinohradov v roku 2015
 • Bohatá úroda vzácnych tokajských pokladov – cibéb
 • Nový dizajn etikiet pre Tokajský výber 6 putňový a Tokajskú výberovú esenciu
 • Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) – z 3 506 vín od 900 producentov z 20 štátov sveta, všetkých 50 štátov USA a 5 kanadských provincií sme získali zlato za Tokaj cuvée slamové 2011, striebro za Tokajský výber 6 putňový 2003 a bronz za Muškát žltý slamový 2010
 • Výroba Verjuice (prírodné acidikum na ochutenie šalátov a pokrmov) – ako prví na slovenskom TOKAJI o verjuice
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2013 to boli 2 vína z našej produkcie (Tokajský výber 5 putňový 2004 a Tokaj cuvée slamové 2011)
 • Na medzinárodnej súťaži MUN-DUS, konanej v Dunajskej Strede 13.4.2013 sme dosiahli krásne výsledky s našimi vínami. Hodnotilo sa celkovo 752 vín z celej Európy. Odborným garantom tejto medzinárodnej súťaže a zároveň predsedom 15 odborných komisií degustátorov bol prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. Naše Tokaj cuvée 2011 bolo druhým najlepšie ohodnoteným vínom zo 752 vzoriek – len o 0,2 bodu za celkovým víťazom z Maďarska a zároveň najlepším z nášho milého malého SLOVENSKA !!!!
 • MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS CHALLENGE Terravino MIWSC, Ashod, Izrael (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2005, pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na štvrtom mieste) – Medzi viacej než 500 vínami z 22 krajín sveta získal náš Muškát žltý, slamový ročník 2012 striebornú medailu
 • Monde Selection BRUXELLES, Belgicko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1961) – získali sme striebornú medailu za Tokajský výber 6 putňový 2003
 • BACCHUS WINE INTERNATIONAL COMPETITION – Španielsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2002, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na siedmom mieste) – získali sme zlatú medailu za Muškát žltý slamové 2010
 • AWC Vienna, Rakúsko – získali sme 2 zlaté medaile za Muškát žltý slamové 2010 a Tokaj cuvée slamové 2011
 • Muvina Prešov (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1996, pod záštitou organizcie O.I.V.) – získali sme 2 zlaté medaile za Tokaj cuvée slamové 2011 a Muškát žltý slamový 2010
 • VINOFORUM Pardubice (prestížna medzinárodná súťaž, ktorá každoročne je organizovaná v inej krajine. Vznikla v roku 1991) – získali sme zlatú medailu za Tokaj cuvée slamové 2011 a 2 strieborné medaile za Muškát žltý, bobuľový výber 2012 a Tokajský výber 5 putňový 2004
 • Cisterciácká pečeť Velehrad, Česká republika (medzinárodná výstava omšových a KOŠER vín ktorá vznikla v roku 2008 a jej úlohou je podpora výroby týchto vín) – Tokaj cuvée slamové 2011 bolo najlepšie hodnotené víno v kategórii špeciálnych vín. Furmint cibébový výber 2012 získal zlatú medailu

2012

 • Nový dizajn etikiet – akostné vína sme zaradili do kolekcie MOTÝLIKY (ľahučké vína na bežné pitie), kabinetné výbery a neskoré zbery sme zjednotili do kolekcie SOLARIS (jej symbolom je jašterica. Keďže rada vyhľadáva teplé, vyhrievané kamene, stala sa vhodným kandidátom na symbol kolekcie vín z tokajskej oblasti…. Kamenisté podložie, ktoré akumuluje teplo, je dôležité aj pri dozrievaní hrozna, objavuje sa tento kameň aj v dizajne etikiet) a vytvorili sme novú kolekciu vín, určenú pre GASTRO zariadenia, kolekcia ABBREVIO (rada Abbrevio je elegantnou novinkou firmy, ktorá je určená pre HoReCa a privátnych klientov. Pochádza z latinského slovníka, čo v preklade znamená SKRATKA. Preto sú aj názvy odrôd na etikete skrátené a je použité len prvé písmenko názvu odrody)
 • Úprava logotypu
 • V NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2012 to bolo 1 víno z našej produkcie (Tokajský výber 6 putňový 2003)
 • Prvý úspech na medzinárodnej vinárskej súťaži Finger Lakes International Wine Competition – USA (najväčšia svetová charitatívna súťaž, založená v roku 2001. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na druhom mieste) – zlatá medaila za Tokaj cuvée slamové, ročník 2009
 • VI Concurso Internacional de Vinhos do Brasil – Tokajský výber 5 putňový r. 2004 – Veľká zlatá medaila, jediná pre Európu – veľký úspech v histórii firmy
 • Tokajský výber 6 putňový r. 2003 – Víno mesta Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
 • Prvý úspech na medzinárodnej vinárskej súťaži MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS CHALLENGE Terravino MIWSC, Ashod, Izrael (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2005, pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na štvrtom mieste) – zlatá medaila za Tokaj cuvée slamové víno Saturnia ročník 2011
 • Metro víno roka – Furmint, výber z hrozna, Special Collection – ročník 2010
 • Prvý úspech na medzinárodnej vinárskej súťaži BACCHUS WINE INTERNATIONAL COMPETITION – Španielsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2002, pod záštitou organizácie O.I.V a VINOFED. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na siedmom mieste) – dve strieborné medaile za Tokajský výber 4 putňový 2002 a Tokaj cuvée slamové 2009
 • Vinum Juvenale Brno – v dňoch 8. – 9. februára 2012 sa v Brne konala súťaž mladých vín z Čiech, Moravy a Slovenska. 70 členná komisia odborníkov hodnotila 891 vzoriek vín. Naša firma získala: cenu za najlepšie hodnotenú kolekciu zahraničných vín, cenu za najlepšie hodnotené víno v kategórií bielych vín ostatných do 12 g cukru za FURMINT Surlie, neskorý zber 2010 a zlatú medailu v kategórií biele vína do 12 g cukru DEVÍN 2011
 • VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste) – Tokaj cuvée slamové víno ročníka 2009 – strieborná medaila
 • Sme sebestační v pestovaní tokajského hrozna (55 ha viníc)
 • 17. ročník súťaže MUVINA sa konal ako každoročne pod patronátom O.I.V. Naša firma získala ocenenie Šampióna v kategórii tokajských vín – Tokajský výber 6 putňový ročníka 2002. Toto víno zároveň získalo ocenenie prednostu ObÚ v Prešove za najlepšie slovenské tokajské víno. Teší nás, že aj v tvrdej konkurencii tokajských vín z Maďarska sme zvíťazili. Ocenenie s počtom 92,33 bodov zo 100 možných je naozaj pekným úspechom
 • V sobotu 13. 10. 2012 navštívilo našu firmu vyše 40 zahraničných veľvyslancov v sprievode Ministra zahraničných vecí SR , Miroslava Lajčáka
 • Dňa 19.10.2012 u nás oslavoval svoj úspech Majster Európy v pretekoch historických vozidiel do vrchu, náš kamarát Jaroslav Baránek. Spolu so svojimi priateľmi, sponzormi a krásnym, historickým, červeným Ferrari 308 GT4 Dino si to u nás užili
 • AWC Vienna, Rakúsko – získali sme zlatú medailu za Devín výber z hrozna 2011 a 3 strieborné medaile za Muškát žltý výber z hrozna 2011, Tokajský výber 6 putňový 2003 a Furmint SUR LIE, neskorý zber 2010
 • **Muvina Prešov (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1996, pod záštitou organizcie O.I.V.) – získali sme Veľkú zlatú medailu za Tokajský výber 6 putňový 2003 a zlatú medailu za Lipovinu Abbrevio 2011
 • Výroba Hroznového oleja (z jadierok hrozna z vlastného vinohradu, lisovaného za studena) – ako prví na slovenskom TOKAJI – cena DANUBIUS Gastro

2011

 • Prvý úspech na medzinárodnej vinárskej súťaži Thessaloniki International Wine Competition – Grécko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 2000 pod záštitou organizácie O.I.V) – zlatá medaila za Tokaj cuvée slamové Saturnia ročník 2009
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2011 to boli 3 vína z našej produkcie (Tokajský výber 3 putňový 2002, Tokajský výber 5 putňový 2004 a Tokaj cuvée slamové 2009)
 • Košické slávnosti vína – Tokaj cuvée slamové Saturnia ročník 2009 – Veľká zlatá medaila, víno primátora mesta Košice
 • Uvedenie na trh vína s príbehom – Hankove, Special Collection ročník 2009
 • GRAND PRIX VINEX BRNO – na 18. ročníku danej súťaže sa v tvrdej konkurencii 305 vzoriek zo 7 štátov, umiestnilo naše TOKAJ CUVÉE Slamové ročníka 2009 ako VÍŤAZ KATEGÓRIE D (vina prírodne sladké nad 45 g/l).
 • Muvina Prešov (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1996, pod záštitou organizcie O.I.V.) získali sme Veľkú zlatú medailu za Tokaj cuvée slamové 2009 a zlatú medailu za Devín výber z hrozna 2010
 • Dňa 5.5.2011 sme pri Penzióne uviedli do prevádzky JACUZZI pre 8 osôb. Môžete si tak vychutnať pohár 6 °C sektu v 38 °C teplej vode
 • DIAMOND Winefest Štúrovo – spolu 181 vzoriek vín poslali vinári zo Slovenska, Maďarska a Česka do súťaže, ktorú organizovala spoločnosť Vindia. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Šampiónom medzi prírodne sladkými vínami sa stal Tokaj cuvée, slamové víno, sladké ročník 2009.
 • Získali sme zlato na svetovom dni ĽADOVÉHO a SLAMOVÉHO vína v Lednici na Morave na súťaži ICE WINE DU MONDE s vínom Tokaj cuvée slamové ročník 2009
 • Ekologickú ochranu vinohradov pred škorcami uskutočňujeme strážením dravcami…Je to tá najprirodzenejšia a najúčinnejšia ochrana
 • AWC Vienna, Rakúsko – získali sme zlatú medailu za Tokaj cuvée slamové 2009 a 2 strieborné medaile za Lipovinu NATUR, výber z hrozna 2009 a Muškát žltý, hrozienkový výber 2009
 • VINOFORUM Krynica, Zdroj (prestížna medzinárodná súťaž, ktorá každoročne je organizovaná v inej krajine. Vznikla v roku 1991) – získali sme striebornú medailu za Tokajský výber 4 putňový 2002
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nám dňa 10. novembra 2011 udelilo ČESTNÉ UZNANIE za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky

2010

 • Tretia etapa výsadby vinohradov (15. apríla 2010) v histórii našej firmy – hon Chotár, obec Malá Tŕňa, celkovo 9,69 hektárov s našimi priateľmi z Čiech
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2010 to boli 4 vína z našej produkcie (Tokajský výber 4 putňový 2002, Tokajský výber 5 putňový 2004 a Lipovina Hrozienkový výber 2007, Tokaj cuvée slamové 2008 – najlepšie hodnotené víno v kategórii prírodne sladkých vín)
 • Košické slávnosti vín – Tokaj cuvée slamové víno Saturnia ročník 2008 sa stal ŠAMPIÓNOM
 • HoReCa– Muškát žltý hrozienkový výber Saturnia ročník 2009 – ŠAMPIÓN kategórie
 • Prudké a dlhodobé zrážky nám vo viniciach zastavili práce. Nakoľko voda v niektorých radoch dlho stála, traktorom sa nedalo vstúpiť do vinohradov, vykonali sme postrek VRTUĽNÍKOM, čo zachránilo úrodu hrozna ročníka 2010
 • AWC Vienna, Rakúsko – získali sme 3 strieborné medaile za Furmint Samotok, výber z hrozna 2009, Lipovinu hrozienkový výber 2008 a Tokajský výber 5 putňový 2004
 • Rozšírenie a zasklenie TERASY na Tokajskom dome
 • Pri penzióne Tokaj v areáli našej firmy, sme osadili externý bazén s masážnymi tryskami a morskou soľou
 • VINAGORA INTERNATIONAL WINE COMPETITION, Maďarsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1999 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme 2 strieborné medaile za Lipovinu NATUR, výber z hrozna 2009 a Lipovina, výber z hrozna 2009
 • Muvina Prešov (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1996, pod záštitou organizcie O.I.V.) získali sme zlatú medailu za Tokajské samorodné sladké 2005

2009

 • Vybudovanie Penziónu TOKAJ 1 v areáli firmy
 • Rozšírenie pivnice a degustačných miestností pod zemou
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2009 to bolo 5 vín z našej produkcie (Tokaj cuveé, SATURNIA, slamové víno, r.2007, Furmint, SATURNIA, bobuľový výber, r.2007, Furmint, slamové víno, r.2006, Lipovina, NS, bobuľový výber, r.2006, Muškát žltý, SC, výber z hrozna, r.2008)
 • Modernizácia vinárskej technológie nákupom nerezových nádrží o objeme 9 500 l
 • VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste) – Tokaj cuveé slamové víno r. 2007, medzi 1000 NAJ SVETA
 • Štikafórum, Pardubice – získali sme 2 zlaté medaile za Tokaj cuvée slamové 2007 a Tokajský výber 4 putňový 2002
 • Na medzinárodnej súťaži MUN-DUS v Dunajskej Strede sme získali ŠAMPIÓNA za Furmint slamové 2006
 • VINAGORA INTERNATIONAL WINE COMPETITION, Maďarsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1999 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – získali sme striebornú medailu za Tokaj cuvée slamové 2007

2008

 • Obhospodarujeme 45 hektárov vlastných tokajských vinohradov
 • Na trh sa dostáva prvý ročník Tokajskej výberovej esencie ročníka 1999
 • Výstavba Driving range – odpalovej lúky v areáli
 • Prvý úspech na medzinárodnej vinárskej súťaži CHISINAU WINES & SPIRITS CONTEST (od roku 2017 pod novým názvom BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST) – Kišinev, Moldavsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1992 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – Veľká zlatá medaila za Tokaj cuvée slamové ročník 2006
 • naša pivnica sa okrem zrenia tokajov stala aj jednou zo seizmických staníc na Slovensku. Áno, priamo u nás nájdete seizmograf online napojený na dátové centrum Univerzity Komenského v Bratislave
 • 5.3.2008 sme sa stali členmi Asociácie someliérov Slovenskej republiky
 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2008 to boli 3 vína z našej produkcie (Muškát žltý, bobuľový výber 2006, Tokajský výber 5 putňový 2002, Tokaj cuvée slamové 2006)
 • Nová rada kolekcií spojených s makom bielokvetým, patrónom honu Makovisko. Virginia (panenská úroda hrozna, prvá úroda z výsadby), Saturnia (špeciálne kolekcie vín – bobuľové, cibébové, hrozienkové a slamové výbery) * článok o motýľu Saturnia, Mysteria (ľadový zber), výnimočné vína pre nezabudnuteľný zážitok – nájdete ich aj v našom internetovom obchode.
 • Štikafórum, Pardubice – získali sme ŠAMPIÓNA za Tokaj cuvée slamové 2006
 • VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste) – Tokaj cuveé slamové víno r. 2006, medzi 1000 NAJ SVETA
 • Prvý úspech na medzinárodnej vinárskej súťaži VINAGORA INTERNATIONAL WINE COMPETITION, Maďarsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1999 pod záštitou organizácie O.I.V., U.I.O.E a VINOFED) – strieborná medaila za Tokaj cuvée slamové 2006
 • Muvina Prešov (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1996, pod záštitou organizcie O.I.V.) – získali sme zlatú medailu za Lipovinu hrozienkový výber 2007
 • Maribor Tourist Board – získali sme zlatú medailu za Tokaj cuvée, slamové 2007 a striebornú medailu za Lipovinu, hrozienkový výber 2007
 • získanie prvého certifikátu ISO 9001:2000

2007

 • NÁRODNOM SALÓNE VÍN (najvyššia súťaž vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenska. Cieľom súťaže je každoročne prezentovať TOP 100 slovenských vín, ktoré sa umiestnili v najvyššej súťaži) v roku 2007 to bolo 5 vín z našej produkcie (Furmint, bobuľový výber 2005, Muškát žltý, cibébový výber 2005, Furmint ľadový výber 2005, Tokajský výber 3 putňový 2002, Rulandské biele, výber z hrozna 2005)
 • Štikafórum, Pardubice – získali sme zlatú medailu za Tokajský výber 6 putňový 1999
 • Muvina Prešov (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1996, pod záštitou organizcie O.I.V.) – získali sme 2 zlaté medaile za Furmint, ľadový výber 2005 a Lipovina, slamová 2006
 • Najkrajší chotár roka 2007 – získali sme 1. miesto za naše vinohrady
 • Tokaj Olaszliska, Maďarsko – získali sme zlatú medailu za Furmint, bobuľový výber 2005 a striebornú medailu za Rulandské biele, výber z hrozna 2005
 • DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC – prvý ročník na Tokaji
 • 28.9.2007 sa pán Ostrožovič stal členom Európskeho Rytierskeho vínneho rádu

2006

 • Výroba prvého slamového vína Tokaj cuvée na slovenskom Tokaji
 • Prvý úspech na medzinárodnej vinárskej súťaži VINALIES INTERNATIONALES PARIS – Francúzsko (medzinárodná vinárska súťaž, založená v roku 1994 pod záštitou organizácie O.I.V. Z TOP 10 svetových vinárskych súťaží podľa WAWWJ je na prvom mieste) – Tokajský výber 5 putňový ročník 1995 (vyrobený z cibéb Muškátu žltého) – zaradený medzi 1 000 vín SVETA
 • Metro víno roka – Furmint, neskorý zber ročník 2002
 • Začiatok nášho malého farmárčenia

2005

 • Výroba prvého ľadového vína na slovenskom Tokaji
 • Odkúpenie 10 hektárového prenajatého vinohradu od pána Hanka
 • Uvedenie na trh nového značkového vína Víno Kráľovnej Alžbety ročníka 2003 – pri príležitosti stého výročia úmrtia uhorskej kráľovnej Alžbety (Sisi)
 • Prvý ročník obľúbeného vína „Klaret“, dnes známy ako Cabernet Sauvignon ružové, Abbrevio
 • Druhá etapa výsadby vinohradu v histórii našej firmy – hon Makovisko, obec Malá Tŕňa, celkovo 9,5 hektárov
 • Nadácia SLOVAK GOLD nám 27. mája udelila zlatú medailu za Muškát žltý, výber z hrozna 2003 na VEĽKEJ CENE VÍN 2005
 • 30.7.2005 pán Ostrožovič spolu s prof. Malíkom ako prví Slováci získali certifikát na SABRÁŽ (SABRAGE – je technika otvárania fľaše šampanského šabľou. Hrdlo fľaše sa vlastne odsekne. Táto metóda sa stala obľúbenou vo Francúzsku počas napoleonských vo­jen)

2004

 • Prvý ročník akcie Varenia LEKVÁRU a Tlačenia KAPUSTY

2002

 • Druhý export tokajských vín do Ázie (Kuzuma, Japonsko – 8 850 km)
 • Uvedenie novej kolekcie na trh – Special Collection (určené pre HoReCa a privátnu klientelu) krstným otcom danej kolekcie sa stal Dano Tomko (generálny riaditeľ spoločnosti Tomark, ktorá sa okrem iného venuje výrobe celokovových športových lietadiel Viper SD4 a Skyper GT9)
 • Otvorenie Tokajského domu vo Veľkej Tŕni s celým zázemím pre cesty za vínom
 • Špeciálna séria vína pre Miroslava Donutila (populárny český herec a humorista, člen činohry Národného divadla v Prahe)
 • Dokončená tufová pivnica (300 metrov) s unikátnym výťahom
 • Vybudovanie Penziónu priamo vo vinohrade (čítať viac o Penzióne)

2001

 • Prvé Tokajské bublinky spracované klasickou metódou (kvasené vo fľaši)
 • Prenájom 10 hektárového vinohradu na najlepšom položenom mieste, na hone Makovisko od pána Hanka (čítať viac o pánovi Hankovi)
 • zápis ochrannej známky našej značky vína TOCCATA na Úrade priemyselného vlastníctva SR
2001.1

2000

 • „Dekrét k výrobe liturgických vín“– prvá firma na slovenskom Tokaji
 • Prvá výsadba vinohradu v histórii našej firmy
  • hon Vlčina, obec Malá Tŕňa, celkovo 7 hektárov
  • hon Makovisko, obec Malá Tŕňa, celkovo 2,5 hektárov
 • Začiatok hĺbenia tufovej pivnice
 • Kúpa moderného pneumatického lisu – Vaslin Bucher
 • zápis ochrannej známky nášho loga na Úrade priemyselného vlastníctva SR

1998

 • Po prvý krát spracovanie hrozna metódou riadenej fermentácie, riadenej počítačom
 • Likvidácia neobrábaných vinohradov a predpríprava na výsadbu vinohradu v roku 2000
 • Prezentovali sme Slovensko našimi vínami na Svetovej výstave Expo 1998 v Lisabone

1997

 • Osvedčenie o zápise označenia pôvodu, „Tokajské víno zo slovenskej oblasti“
 • Začiatok zakladania vinohradov
 • Presťahovanie firmy do Veľkej Tŕni – objekt bývalého štátneho majetku ( 8 hektárový areál )
1997.1

1995

 • Prvý export tokajských vín do Ázie – (Tyumen, Rusko – 3 700 km)
1995

1993

 • Vyrobené prvé reduktívne vína z tokajských odrôd Furmint, Lipovina a Muškát žltý

1992

 • Historicky prvá zlatá medaila – z medzinárodnej výstavy v tureckom Ugrupe

1990

 • Najvýznamnejší rok – narodenie syna Jakuba a vznik rodinnej firmy (pod rodičovským domom v Slovenskom Novom Meste)