ADRESA:

Jaroslav Ostrožovič – J. & J. Ostrožovič
Nižná 233
076 82 Veľká Tŕňa
Slovenská republika

GPS: 48°28'1.151"N, 21°40'33.753"E
Telefón: +421 56 679 33 22
Fax: +421 56 679 33 22

PREDAJ VÍN:

Mobil: +421 908 996 040
Email: odbyt@ostrozovic.sk

RELAX NA TOKAJI A KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI:

Mobil: +421 908 996 042
Email: marketing@ostrozovic.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno, sídlo:
Jaroslav Ostrožovič – J. & J. Ostrožovič
Nižná 233, 076 82 Veľká Tŕňa

IČO: 10794964
IČ DPH: SK 1020671278
DIČ: 1020671278

Zapísaná: Okresný úrad Trebišov – Živnostenský register č. 811–3550,
reg.číslo platiteľa odpadov:PO_0003487

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Košice
Číslo účtu: 046 15 13 001 / 5600
I-ban: SK75 5600 000­0 0004 6151 3­001
Swift: KOMASK2X

Zodpovedná vedúca: Veronika Danková
Kontaktný email: odbyt@ostrozovic.sk
Kontaktný tel.: +421 908 996 040

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj
so sídlom v Košiciach
Vrátna 3
043 79 Košice 1
tel.: 055/6220 781
e-mail: ke@soi.sk

11 + 22 =