V nominačnej súťaži do Národného salónu vín SR Vínne trhy Pezinok 2019
získali ocenenie zlatej medaili tieto vína: Lipovina, cibébový výber
Saturnia 2016, Víno kráľovnej Alžbety 2017 a Muškát žltý, bobuľový výber
Saturnia 2017. Furmint SC 2017 získalo striebornú medailu.

IMG_5142