Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vyhlásilo 17. ročník súťaže o „Najkrajší chotár roka 2017“. Naša firma získala prvé miesto v kategórii fariem do 500 hektárov. Naše vinohrady, prístup k životnému prostrediu a celkový dojem vinárstva ohodnotila komisia, zložená z odborníkov na AGRO segment 1. miestom.