Medzinárodná súťaž CITADELLES DU VIN predstavuje jednu z celosvetovo najprestížnejších súťaží vín, na ktorej sme získali zlatú medailu za Tokajský výber 4 putňový 2003 :-)
IMG_5103