ChC10_383

4.8.2018 sa pán Ostrožovič zúčastnil akcie Charity Golf Cup 2018 na ihrisku Black Stork.
K dobrej atmosfére tejto akcie prispelo určite aj naše víno :)