Na 25. ročníku medzinárodnej súťaže vín VINOFORUM, ktorá sa od roku 1991 koná v rôznych zemiach strednej Európy naše vína získali 3 ZLATÉ medaile.

Tohtoročná súťaž sa konala v poľskom Zakopanom. Súťaž je predurčená šíriť kultúru vína nielen v oblastiach tradične spätých s jeho výrobou.

Muškát žltý slamový Saturnia 2015 – Tokajská výberová esencia 2000 – Furmint cibébový Saturnia 2013