pzt_hanko1

Každá stará vinica píše svoj príbeh. Sú za ním ľudia so svojimi osudmi a často dobré, vynikajúce ročníky. Niektoré roky však môžu byť aj veľmi zlé. Také boli aj mnohé zo života starého pána Hanka. Vinohrad Makovisko je jedným za najlepších honov vo Vinohradníckej oblasti Tokaj. Slnečná stráň, obrátená na juho-juho západ, s ideálnym sklonom a kamenným podložím dáva najkrajšie úrody hrozna. Nie vždy však bolo jej hrozno sladké…

pzt_hanko2

Spomedzi doteraz známych 15-tich vlastníkov vinice Makovisko bol Jozef Hanko ten,
ktorý vlastnil vinicu najdlhšie. Vlastníkom tejto vinice bol podľa Pozemkovej knihy a Katastra nehnuteľností plných 51 rokov. V skutočnosti sa medzi riadkami viniča mohol pohybovať len 18 sezón, z toho 3 pred svojím zatknutím (1947 – 1949) a 15 po reštitúcii vinice v rokoch 1991 – 2005. Vo vinici začal pôsobiť ako 34 ročný a predával ju vo vysokom veku takmer 92 rokov. Do histórie vinice a jej okolia sa zapísal ako jedna zo zaujímavých postáv s veľmi zložitým životným osudom. Kto bol teda Jozef Hanko?

Narodil sa 08. 07. 1913 v Prievidzi. Jeho otec tu bol úspešným podnikateľom po návrate z USA. V priebehu 1 svetovej vojny otec zahynul v poľskom meste Przlmysl a matka sa druhý raz vydala za Jozefa Bielescha do obce Sklené v Turci, ktorú založili nemeckí kolonisti v 13. storočí. Vyrástol teda v nemeckom prostredí, perfektne ovládal nemčinu. Vyučil sa za obchodníka a po absolvovaní meštianky začal pracovať v oblasti pohostinstva u nevlastného otca. Krátko potom získal prvé skúsenosti vo výrobe liehovín a likérov v Trnave. Využijúc tieto skúsenosti založil svoju prvú vlastnú firmu LIKÉRIA JOZEF HANKO SKLENÉ. Existovala v rokoch 1939 – 1942. Firma dobre prosperovala ale malé Sklené nedávalo ambicióznemu Hankovi dostatok priestoru. Preto založil svoju druhú firmu LIKÉRIA JOZEF HANKO ŽABOKREKY nad NITROU, tu pôsobil v rokoch 1943 – 1945. Po skončení 2. svetovej vojny založil s bratrancom PhDr. Milanom Hankom svoju najväčšiu firmu HANKOVE PODNIKY KOŠICE, veľkovýrobňa a predaj ovocných štiav, jemných likérov a liehovín. Firma sídlila na Moyzesovej ulici, mala charakter továrne a zamestnávala 30 – 60 ľudí. Založená bola v roku 1945 a zanikla po znárodnení v roku 1948.

pzt_hanko3

V roku 1947 kúpil Jozef Hanko vinicu Makovisko v chotári Malej Tŕňe, ktorá sa mu a jeho rodine stala hlavným zdrojom obživy. Dokázal usporiadať zložité vlastnícke pomery, vo vinici vybudoval nový domček s pivnicou a studňou a do hospodárenia vinice zaviedol vtedy nové a moderné prvky. Vinohradníctvo J.H. MALÁ TOROŇA bol názov podniku, ktorý riadil z Košíc cez stále prítomného a vo vinici bývajúceho vincúra Varanya. Podnik vyrábal tokajské vína rôznych druhov a v dobrej kvalite, takže nestačil kryť dopyt po nich. Víno sa predávalo v sudoch, demižónoch i fľašiach. Tokajský furmint a Tokajská lipka.

Keďže podnikanie narážalo v tom čase na čoraz väčšie prekážky, plánoval Hanko odchod do Západného Nemecka. Prípravy odhalila ŠTB cez svojho agenta a krátko potom zatkla celú skupinu, v ktorej bolo 20 osôb. Hanko bol zatknutý 16. 09. 1949, v decembri 1949 odsúdený za zločiny velezrady a vyzvedačstva na 15 rokov väzenia. Z toho skoro 11 rokov strávil v Nápravných pracovných táboroch a uránových baniach v Jáchymove a Příbrame. Po návrate z väzenia v roku 1960 pracoval ako robotník na rôznych miestach celého Československa. S rodinou žil v Sklenom, Martine a Banskej Bystrici. Väzenie ho nezlomilo ani fyzicky ani duševne. Dožil sa svojej úplnej rehabilitácie, odškodnenia a vrátenia svojej vinice. Tieto akty ho zastihli v pokročilom veku, napriek tomu boli pre neho impulzom, aby sa vrátil do svojej obľúbenej vinice a dôverne známeho prostredia. Mal stále veľa plánov, ale vysoký vek a zdravie spôsobili, že s potrebami súčasnej doby nemohol držať krok.

V roku 2001, po niekoľkých rokoch prehovárania, nám prenajal svoj milý vinohrad, ktorý sme po ďalšie roky s radosťou obrábali a poctivo sa starali. Keď sa starý pán presvedčil, že jeho vinohrad je v dobrých rukách, v roku 2005, tesne pred svojim odchodom do večnosti, nám svoj milý vinohrad predal.

Z tohto kúsku tokajskej zeme vyrábame značkové víno HANKOVE, ako pamiatku na milého pána Hanka, od ktorého sme sa mnohému naučili.
A aj keď vinohrad časom zrekonštruujeme a znovu vysadíme, sľúbili sme si, že tú najkrajšiu časť starého vinohradu, vysadenú v čistej skale staručkej tokajskej sopky, zachováme.
Každoročne ďakujeme za krásne vína …

Text: s milou pomocou rodiny Hankovej
napísala Jaromíra Ostrožovičová
Foto archív Hanko a Ostrožovič

Rezervácia ubytovania
Doprava od 100 € ZDARMA